Platon. Część druga: poznanie

Tekst: Tomasz Tomasik

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z PWN Wydawnictwem Szkolnym.

Bibliografia:

  • Platon, Fedon, Kęty 1999.
  • Platon, Fedon, Kęty 1999.
  • Platon, Państwo, Kęty 1999.
  • O tym co istnieje, [w:] Quine W. O. V., Z punktu widzenia logiki,, Warszawa.