Plural forms – this, that – these, those

Materiał ćwiczy użycie liczby mnogiej w języku angielskim i konstrukcje z użyciem ‘this, that’– ‘these, those’.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida