Po co nam przysłowia?

Lekcja służy bliższemu przyjrzeniu się przysłowiom polskim i zastanowieniu się nad ich genezą i przyczyną ich aktualności i popularności. Uczniowie sami sprawdzają swoją dotychczasową wiedzę. Podczas dyskusji uczeń skłoniony zostaje do szukania odpowiedzi na postawione w temacie lekcji pytanie. Zdobytą wiedze utrwala w zabawie.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.