Pobrzeża

Tematem zajęć jest przedstawienie środowiska przyrodniczego i krajobrazu Pobrzeży Południowobałtyckich. Celem ogólnym jest wykazanie genetycznego zróżnicowania form rzeźby terenu oraz odrębność krajobrazowa pasa pobrzeży. Postawy: kształcenie umiejętności pracy w grupie. Formy pracy: praca w grupach. Metody: karty pracy, praca z podręcznikiem i mapą.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida