Początki cywilizacji przemysłowej na ziemiach polskich

Lekcja dotyczy wyjaśnienia znaczenia rewolucji przemysłowej i zmian, jakie wprowadziła w życie państw i społeczeństw. Uczniowie koncentrują się na rozwoju przemysłu na ziemiach polskich w XIX wieku.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.