Poczucie własnej wartości – zajęcia dla dzieci

Zajęcia mają na celu uświadamianie i budowanie poczucia własnej wartości u dzieci. Dzieci same uświadamiają sobie swoje zalety, ale także otrzymują informacje od innych, co jest uważane za ich silne strony. Ćwiczą także autoprezentację na forum grupy.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida