Podstawa programowa z komentarzami. Edukacja artystyczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. Tom 7

Szkoła podstawowa
Plastyka
Muzyka
Szkoła ponadpodstawowa
Historia sztuki
Język łaciński i kultura antyczna
Historia muzyki
Udostępnij

Część ośmiotomowej publikacji poświęconej podstawie programowej, z której każdy tom dotyczy odrębnej grupy zajęć.

Tom 7. zawiera treści na temat edukacji artystycznej i kulturalnej w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum; przedmiotów: muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne, wiedza o kulturze, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki i historia sztuki.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida