Podstawa programowa z komentarzami. Edukacja historyczna i obywatelska. Tom 4

Szkoła ponadpodstawowa
Etyka
Historia
Wychowanie do życia w rodzinie
Podstawy przedsiębiorczości
Filozofia
Wiedza o społeczeństwie
Szkoła podstawowa
Etyka
Udostępnij

Część ośmiotomowej publikacji poświęconej podstawie programowej, z której każdy tom dotyczy odrębnej grupy zajęć.

Tom 4. zawiera treści na temat edukacji historycznej i obywatelskiej w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum; przedmiotów: historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce, wychowanie do życia w rodzinie, etyka, filozofia.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida