Podstawa programowa z komentarzami. Edukacja przyrodnicza. Tom 5

Szkoła ponadpodstawowa
Geografia
Fizyka
Biologia
Chemia
Udostępnij

Część ośmiotomowej publikacji poświęconej podstawie programowej, z której każdy tom dotyczy odrębnej grupy zajęć.

Tom 5. zawiera treści na temat edukacji przyrodniczej w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum; przedmiotów: przyroda, geografia, biologia, chemia, fizyka.