Podstawa słowotwórcza i formant.

Na lekcji wprowadza się nowe pojęcia z zakresu słowotwórstwa i kształci umiejętność posługiwania się nimi w praktyce. Uczniowie dowiedzą się, jak zbudowany jest wyraz i w jaki sposób może powstać nowe słowo.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.