Podstawowe działania w systemach operacyjnych

Uruchamianie programów z wykorzystaniem elementów graficznych na pulpicie, czyli ikon. Zróżnicowanie ikon pod względem wyglądu i pełnionych funkcji.

Przedstawienie funkcji przycisków myszy - uruchamianie i zamykanie programów, zmiana rozmiarów i położenia okien programów.

Polecenie uruchomienia dowolnego programu w dostępnym systemie operacyjnym. Porównanie podejmowanych działań w zależności od systemu. Prezentacje pokazują sposób uruchamiania programów w różnych systemach operacyjnych: Windows - kolejne wersje, Linux Ubuntu, Mac OS.

Prawym przyciskiem myszy można otworzyć menu kontekstowe, z którego można skorzystać także w celu uruchomienia programu.

Budowa i wygląd okna programu w różnych systemach operacyjnych: Windows, Linux Ubuntu, Mac OS.
Elementy okna programu są związane z typem programu, który został uruchomiony. Przegląd elementów okna, takich jak: pasek tytułu, narzędzia do obsługi uruchomionego programu, paski przewijania (poziomy i pionowy), pasek stanu, przycisk do zamykania programu, przycisk do minimalizowania okna, przyciski do zmiany rozmiaru okna, obszar do edycji dokumentu.
Zadania: dopasowywanie wzajemne elementów okna i jego funkcji, określenie możliwości okna, zmiana parametrów okna: rozmiaru i położenia.

Organizacja informacji i danych w komputerze (na twardym dysku). Zapisywanie plików różnego typu, pochodzenia i przeznaczenia. Nazwa pliku i jej rozszerzenie. Związek rozszerzenia nazwy pliku z funkcją pliku oraz programem, w którym został stworzony lub przy pomocy którego możemy ten plik otworzyć.

Zapisywanie informacji w pikach i folderach. Struktura folderów, drzewo folderów. Organizowanie plików w foldery i podfoldery wprowadza porządek na dysku i umożliwia szybkie odszukanie potrzebnej informacji.

Zapisywanie utworzonych plików z poziomu programu, wykorzystując polecenie zapisz lub zapisz jako. Zapisywanie dokonanych zmian we wcześniej zapisanym dokumencie (polecenie zapisz). Zastosowanie struktury katalogów do zapisania pliku w ustalonym miejscu hierarchii folderów.

System operacyjny umożliwia uruchamianie programów zainstalowanych w komputerze. Dane przechowywane są w plikach, które mają swoją nazwę i rozszerzenie określające ich typ. Pliki powinny być umieszczane w uporządkowanych folderach.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida