Podstawowe informacje o arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel

Podczas lekcji omówione zostają podstawowe cechy i zadania arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel. Uczniowie wykonują także proste ćwiczenia w programie.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida