Podstawowy sprzęt i szkło laboratoryjne

Schemat ma na celu zapoznanie z podstawowym wyposażeniem pracowni chemicznej. Na rysunkach przedstawiono proste urządzenia oraz szkło laboratoryjne.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida