Podstawy energetyki jądrowej - materiały szkoleniowe dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych szkół ponadpodstawowych

Materiały szkoleniowe dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych szkół ponadpodstawowych obejmują swą tematyką następujące zagadnienia:

  1. Jądrowe reaktory energetyczne
  2. Cykl paliwowy energetyki jądrowej i gospodarka odpadami promieniotwórczymi
  3. Energetyka jądrowa w systemie energetycznym Polski
  4. Bezpieczeństwo energetyki jądrowej
  5. Wpływ energetyki jądrowej na środowisko i zdrowie człowieka