Podstawy funkcjonowania organizacji – podstawowe pojęcia, zasoby, MŚP (cz. I) - pakiet edukacyjny

Podstawy funkcjonowania organizacji – podstawowe pojęcia, zasoby, MŚP - scenariusz lekcji, wykład, prezentacja multimedialna.

Celem scenariusza jest zapoznanie ze znaczeniem organizacji oraz rolą mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.