Podstawy programowania w Logo Imagine

Lekcja dotyczy kształtowania umiejętności posługiwania się językiem programowania logo, rozwija w uczniach zdolność logicznego myślenia.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida