Podsumowanie działu I „Ziemia we wszechświecie”

Materiał składa się z sekcji: "1. Jaki kształt ma Ziemia?", "2. Dlaczego jabłko spada w dół?", "3. Wędrówki Słońca", "4. Układ Słoneczny", "5. Jak urządzony jest Wszechświat?", "6. Jak biegnie światło?", "7. Spektakl na niebie", "8. Czy Ziemia stoi w miejscu?", "9. Cztery pory roku", "10. Co oznaczają linie na globusie?", "11. Która godzina?", "Test", "Zadania". W kolejnych  sekcjach: przedstawiono dowody na kulistość Ziemi, wyjaśniono różnicę między ciężarem a masą ciała,opisano zmiany położenia Słońca na niebie w ciągu dnia i w ciągu roku, zaprezentowano teorię heliocentryczną i przybliżono pojęcia: gwiazda, gwiazdozbiór, planeta, galaktyka; opisano zjawiska odbicia światła od różnych powierzchni,powstawanie cienia oraz rozszczepienie światła( tęcza, halo); wyjaśniono różnicę między ruchem obrotowym a obiegowym Ziemi i opisano następstwa każdego z nich; wyjaśniono różnice miedzy czasem słonecznym, czasem urzędowym a czasem uniwersalnym.

Materiał zawiera 8 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 5 filmów: " Masa i ciężar"," Planety Układu Słonecznego" "Powstawanie tęczy"," Ruch obrotowy Ziemi", "Ruch obiegowy Ziemi i jego następstwa", 29 ćwiczeń interaktywnych z możliwością sprawdzenia poprawności odpowiedzi. Zastosowano zadania wielokrotnego wyboru, teksty z lukami, zadania typu prawda - fałsz, zadania na dobieranie.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida