Podsumowanie działu III: „W laboratorium”

Materiał jest złożony z następujących sekcji:"Praca przyrodnika", "Atomy i substancje", "Gazy, ciecze i ciała stałe","Substancje proste i złożone",Drobiny się poruszają,"Rozszerzalność cieplna","Mieszaniny","Przemiany substancji","Gęstość",""Przemieszczamy przedmioty","Urządzenia elektryczne","Jak skutecznie ogrzać się zimą?".

W materiale zawarto ilustracje ( 5 galerii zdjęć oraz 5 animacji) oraz 27 ćwiczeń interaktywnych z możliwością sprawdzenia poprawności odpowiedzi.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida