Podsumowanie działu III „Życie w wodzie”

Materiał składa się z sekcji: "1. Jak żyje się pod wodą?", "2. Z biegiem rzeki", "3. Nad jeziorem", "4. Morza i oceany", "5. Warunki życia w morzu", "Test", "Zadania". W materiale przedstawiono czynniki warunkujące życie w różnego typu zbiornikach słodko- i słonowodnych. 

Materiał zawiera 11 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 15 ćwiczeń interaktywnych z możliwością sprawdzenia poprawności odpowiedzi.Zastosowano zadania typu prawda - fałsz, wielokrotnego wyboru oraz zadania na dobieranie.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida