Strona główna Podsumowanie działu IV "Na lądzie – krajobrazy świata"
Powrót

Podsumowanie działu IV "Na lądzie – krajobrazy świata"

Materiał składa się z sekcji: "1. Kontynenty na Ziemi", "2. Lasy równikowe", "3. Sawanny", "4. Pustynie", "5. Stepy", "6. Nad Morzem Śródziemnym", "7. Lasy liściaste", "8. Tajga", "9. Tundra", "10. Pustynia lodowa", "Test", "Zadania".W materiale scharakteryzowano krajobrazy świata określając ich położenie geograficzne oraz wskazując charakterystyczne gatunki roślin i zwierząt dla każdego z nich.

Materiał zawiera 11 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 30 ćwiczeń interaktywnych z możliwością sprawdzenia poprawności odpowiedzi.Zastosowano zadania na dobieranie, typu prawda - fałsz, zadania wielokrotnego wyboru oraz teksty z lukami.