Podział pierwotniaka

Film przedstawia proces rozmnażania bezpłciowego polegającego na podziale poprzecznym pierwotniaka.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida