Podział środków transportu

Schemat przedstawia podział środków transportu ze względu na środowisko, w którym się on odbywa. Dzieli się on na sześć podstawowych grup: lądowy, wodny, przesyłowy, wewnątrzzakładowy, powietrzny, miejski. Materiał można wykorzystać podczas lekcji z transportu dla zilustrowania podziału środków transportu.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida