Podział sztuki

Szkoła podstawowa
Plastyka
Udostępnij

Tablica wyjaśniająca podział sztuki na: sztukę przedstawiającą i nieprzedstawiającą.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida