Podział węglowodorów cyklicznych na cykloalkany, cykloalkeny i cykloalkiny oraz areny: modele cząsteczek

Podział węglowodorów cyklicznych na cykloalkany, cykloalkeny i cykloalkiny oraz areny jest przedstawiony w postaci modeli cząsteczek. Na tablicy przedstawione są wzory ogólne grup związków. Modele ukazują rzeczywistą konfigurację przestrzenną cząsteczek. We wzorach widoczne są różnice w wielkości poszczególnych atomów.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida