Podział węglowodorów cyklicznych na cykloalkany, cykloalkeny i cykloalkiny oraz areny: wzory grupowe

Podział węglowodorów cyklicznych na cykloalkany, cykloalkeny i cykloalkiny oraz węglowodory aromatyczne jest przedstawiony w postaci wzorów grupowych. We wzorach za pomocą kolorów wyróżnione są charakterystyczne dla tych grup związków cechy budowy (np.wiązania nienasycone), a także przedstawione są wzory ogólne. Wzory grupowe ukazują uproszczony obraz cząsteczek.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida