Podział wielofunkcyjnych pochodnych węglowodorów zawierających grupę –COOH na hydroksokwasy, oksokwasy i aminokwasy: wzory elektronowe

Podział wielofunkcyjnych pochodnych węglowodorów zawierających grupę –COOH na hydroksokwasy, oksokwasy i aminokwasy jest przedstawiony w postaci wzorów elektronowych. We wzorach za pomocą różnokolorowych kropek i krzyżyków przedstawione są elektrony tworzące wiązania w cząsteczkach oraz elektrony swobodne. Przedstawione są też wzory ogólne. Wzory elektronowe ukazują rozkład elektronów w cząsteczkach w celu osiągnięcia przez atom pierwiastka oktetu lub dubletu elektronowego.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.