Podział wyrazu na podstawę słowotwórczą i formant

Karta pracy jest powiązana z pokazem. Sam pokaz składa się z części poświęconej wiadomościom oraz z części ćwiczeniowej. Po każdej serii zadań uczeń wykonuje dopiero zadania w karcie pracy.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.