Podziemie niepodległościowe na Dolnym Śląsku w latach 1945-1956 - scenariusz lekcji

Celem scenariusza jest:

  • wzbudzanie szacunku dla idei i postaw patriotycznych;
  • rozbudzanie zainteresowań historią swojej miejscowości;
  • rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej;
  • pobudzanie kreatywności;
  • kształtowanie umiejętności: pracy w zespole, zbierania informacji z różnych źródeł, selekcji, analizy i scalania informacji, dyskusji.

Scenariusz lekcji pochodzi z publikacji „Historia powojenna Dolnego Śląska”. W swym założeniu materiał ten ma stanowić pomoc dla nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w przygotowaniu ciekawych lekcji, których tematy zwykle nie pojawiają się w podręcznikach historii lub WOS-u, a dotyczą zagadnień z zakresu powojennej historii Wrocławia i Dolnego Śląska.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida