Poezja lat trzydziestych XX wieku

Szkoła podstawowa IV-VIII
Kategorie
Język polski
Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język polski
Udostępnij

Lekcja jest poświęcona omówieniu poezji lat trzydziestych, pierwsza cześć ma formę wykładu nauczyciela, w drugiej uczniowie omawiają poszczególne wiersze.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.