Poezja Leśmiana i "Ballady" Mickiewicza – co je łączy, a co dzieli?

Szkoła podstawowa IV-VIII
Kategorie
Język polski
Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język polski
Udostępnij

Lekcja dotyczy porównania ballad dwóch wybitnych poetów. Uczniowie, poprzez analizę wybranych tekstów, dokonują zestawienia różnic oraz cech wspólnych omawianych utworów.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.