Poezje Władysława Broniewskiego na nowo odczytane

Prezentacja twórczości lirycznej Władysława Broniewskiego na tle jego biografii oraz tradycji literackiej (szczególnie romantycznej) z wykorzystaniem nowoczesnych opracowań muzycznych utworów poety.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.