Pogórze Karpackie i Beskidy

Podział fizyczno-geograficzny Karpat. Budowa geologiczna i jej związek z rzeźbą Beskidów, Bieszczadów i Pogórza Karpackiego.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.