Pojęcie i rodzaje systemów operacyjnych

Przedstawienie najpopularniejszych systemów operacyjnych. Ćwiczenie w rozpoznawaniu symboli graficznych poszczególnych systemów operacyjnych: MS Windows, Mac OS, Linux, Android. Dodatkowe informacje na temat powstawania nowych wersji systemów operacyjnych, przedstawienie tendencji w ich rozwoju, związku systemu ze sprzętem, na którym jest zainstalowany.

Wprowadzenie pojęcia system operacyjny. Ćwiczenie polegające na rozpoznawaniu systemu operacyjnego w komputerze. Galeria z ekranami powitalnymi systemów: Windows, Linux, MacOS.
Funkcje systemu operacyjnego i rola, jaką pełni w komunikacji z komputerem.

Przedstawienie definicji i funkcji, jakie pełni w komputerze system operacyjny.
Prezentacja różnych systemów operacyjnych: Windows, Linux, MacOS.

Podsumowanie zawierające główne funkcje systemu operacyjnego - po co jest i co dzięki niemu możemy zrobić.
Do działań takich zalicza się: zapisywanie, kopiowanie, usuwanie, rozmieszczanie, czy też uruchamianie plików.

Jakie elementy znajdują się na ekranie komputera?
W zależności od zainstalowanego systemu operacyjnego, ekran to pulpit lub biurko, wygląd ekranu też jest różny, zawiera rozmaite elementy. Które z nich są niezbędne? - ćwiczenie na rozpoznawanie, definiowanie elementów i ich funkcji.

System operacyjny to program, który umożliwia porozumiewanie się z komputerem. Jest wiele systemów operacyjnych, ale ich podstawowe funkcje są podobne.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida