Pojęcie przekształcenia geometrycznego na płaszczyźnie – część I

Uczniowie poznają pojęcia przekształcenia geometrycznego na przykładzie przekształceń, których jeszcze nie znają. Ilustracją lekcji jest wizualizacja na komputerze w programie CABRI.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida