Pojęcie przekształcenia geometrycznego na płaszczyźnie, punkty stałe przekształcenia, przekształcenie izometryczne

Na lekcji uczniowie poznają pojęcia związane z przekształceniami geometrycznymi: punkt stały, izometryczność, obrazy figur itp. Poznają przykłady przekształceń zadanych dwunormowo oraz wzorem analitycznym. Ilustracją lekcji jest wizualizacja na komputerze w programie CABRI.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida