Pole trapezu

Prezentacja dotyczy obliczania pola powierzchni trapezu, zastosowania zdobytych wiadomości do rozwiązywania zadań.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.