Półprzewodnik domieszkowy typu n

Kryształy półprzewodnikowe, zawierające w swojej budowie atomy innych pierwiastków, nazywamy półprzewodnikami domieszkowymi. Schemat obrazuje budowę półprzewodnika domieszkowego typu n. Dodanie pierwiastka z grupy V układu okresowego, np. arsen, a więc atomu posiadającego pięć elektronów walencyjnych, sprawia, że zwiększa się przewodnictwo elektronowe. Piąty elektron nie bierze udziału w tworzeniu wiązania kowalencyjnego, a więc jest słabo związany z jądrem. Znajduje się on w stanie o energii tuż poniżej pasma przewodnictwa, który nazywamy poziomem donorowym. Materiał może być przydatny do zilustrowania półprzewodników podczas realizowania tematów z ciał stałych.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida