Polska pierwszych Piastów

Karta pracy zawiera dwa teksty, autorstwa Galla Anonima i Wincentego Kadłubka, opisujące śmierć biskupa Stanisława z rąk króla Bolesława Śmiałego. Na ich podstawie uczeń ma okazje zaobserwować, w jak różny sposób mogą być przedstawiane te same wydarzenia i zrozumieć, dlaczego na każde źródło należy patrzeć krytycznie. Pytania do tekstu dają możliwość porównania ich, wczucia się w intencje autora i oceny wiarygodności obydwu tekstów.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.