Polska polityka wobec mniejszości narodowych w okresie międzywojennym

Lekcja dotyczy m.in. struktury narodowościowej Polski po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Zwrócono uwagę na stosunek władz polskich do mniejszości narodowych i stosunek mniejszości narodowych do odrodzonego Państwa polskiego. Uczniowie próbują ocenić rozstrzygnięcia w kwestii uregulowania statusu mniejszości narodowych.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida