Polski jazz

Karta pracy ucznia przeznaczona jest do pomocy w realizacji tematu Polski jazz. Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z historią polskiej muzyki jazzowej. Przedstawienie głównych ośrodków rozwoju muzyki jazzowej oraz wskazanie czołowych przedstawicieli jazzowych. Percepcja wysłuchanych utworów i omówienie charakterystycznych cech muzyki jazzowej. Karta pracy jest wyznacznikiem treści, jakie uczeń powinien posiąść po przeprowadzonej lekcji.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida