Pomiary podstawowych wielkości elektrycznych

Lekcja z przedmiotów elektrotechnika i elektronika, przeprowadzona z zastosowaniem metody przewodniego tekstu (jednej z głównych metod w kształceniu zawodowym). Uczniowie aktywnie uczestniczą w zdobywaniu wiadomości i umiejętności z zakresu pomiarów podstawowych wielkości elektrycznych.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida