Pomnik epoki

Zawartość: obraz Paul Vredeman de Vries, Wnętrze gotyckiej katedry; informacja o czasach katedr (finansowanie budowy kościołów); ciekawostka o średniowiecznych mistrzach murarskich; polecenie odwiedzenia strony katedry wawelskiej i obejrzenia świątyni; polecenia wyszukania informacji o różnicy między kościołem a katedrą.

Zawartość: polecenie otwarte związane z katedrę wawelską (funkcje katedry; relikwie w katedrze); dwa ćwiczenie interaktywne (wskazanie stylu katedry wawelskiej; wskazanie opisu pasującego do św. Stanisława).

Zasoby: galeria zawierająca dwa obrazy przedstawiające Katedrę w Reims (obraz Domenico Quaglio, Katedra w Reims; Wnętrze katedry w Reims); informacje o katedrze; ciekawostkę o funkcjach katedry w średniowieczu;

Zawartość: polecenie przejrzenia galerii przedstawiającej gotyckie detale architektoniczne: maswerk, gargulce, wspornik, zwornik, wimperga (nazwy detali zawierają objaśnienia); wskazówka zawierająca dotycząca kolejności opisu budowli oraz określenia i cechy formalne (w formie tabeli); Jan Białostocki "Sztuka cenniejsza niż złoto" i trzy polecenia dotyczące rozumienia tekstu (dołączono odpowiedzi).

Zawartość: przykładowy plan katedry – podstawowe elementy; informacje o symbolicznym odczytaniu katedry; tabela zawierająca elementy katedry i ich symboliczne znaczenie; Nikolaus Pevsner "Historia architektury europejskiej"; ćwiczenie interaktywne - dopasowanie atrybutów do świętych; pięć poleceń otwartych związanych z  interpretacją symbolicznego wymiaru katedry, wyszukiwaniem przykładów wykorzystania motywu katedry w literaturze i sztukach wizualnych, interpretacją słów związanych z katedrą.

Zawartość: galeria zawierająca rzeźby katedry w Reims (Rzeźby z portalu zachodniego, grupa zwiastowania i nawiedzenia; Śmiejący się anioł; Rzeźba anioła; Rzeźba anioła); informacje o katedrze w Reims nazywanej katedrą aniołów (ze względu dekorację rzeźbiarską oraz mnogość przedstawień bytów duchowych); trzy ćwiczenia interaktywne dotyczące wiadomości o rzeźbach; polecenie wyszukania informacji o polskich rzeźbach, w których wykorzystano tę zasadę kontrapostu i które mają piękną, elegancką, dworską formę (wypowiedź  argumentacyjna z uzasadnieniem wyboru).

Ogólna informacja przemianach architektonicznych katedr na przestrzeni wieków oraz projektach Karl Friedrich Schinkel czy Eugène Viollet‑le‑Duc.

Zawartość: galeria dwóch współczesnych fotografii katedr (Świątynia Pokutna Świętej Rodziny w Barcelonie, Katedra zaprojektowana przez Oscara Niemeyera (1907–2012) w Brasilii); informacje o zaprezentowanych katedrach; ćwiczenie interaktywne - wskazanie elementów katedr gotyckich wykorzystanych przez obu architektów; ćwiczenie interaktywne słowa klucze; polecenia związane z napisaniem wypowiedzi argumentacyjnej na temat: "Motyw katedry gotyckiej w literaturze i innych dziełach sztuki"; ćwiczenie dotyczące stworzenia krzyżówki.

Bibliografia:

  • Źródło: Tadeusz Różewicz, Gotyk 1954, [w:] tegoż, Poezje zebrane, Wrocław 1976, s. 288.
  • Źródło: Nikolaus Bernhard Leon Pevsner [czyt.: nikoalus bernhad lion pewzne], Historia architektury europejskiej, tłum. Agnieszka Morawińska, Hanna Pawlikowska, Warszawa 1976, s. 114.
  • Źródło: Jan Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto, t. 1, Warszawa 1969, s. 171–179.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida