Pomyśl, jaki będzie skutek

Materiały edukacyjne rozwijające umiejętność podejmowania decyzji i przewidywania konsekwecji własnych zachowań, a także kształtujących postawę odpowiedzialności za swoje działania. Zestaw zawiera scenariusz zajęć, ćwiczenie interaktywne „Zawsze jest wybór” oraz dwie karty pracy.