Pomyśl, jaki będzie skutek

Materiały edukacyjne rozwijające umiejętność podejmowania decyzji i przewidywania konsekwecji własnych zachowań, a także kształtujących postawę odpowiedzialności za swoje działania. Zestaw zawiera scenariusz zajęć, ćwiczenie interaktywne „Zawsze jest wybór” oraz dwie karty pracy.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida