Porównanie węglowodorów

Materiał zawiera zestawienie najważniejszych cech alkanów, alkenów i alkinów (wiązania, nazwy, przedstawiciele, wzory związków, reakcje).

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida