Poszukiwanie prawdy

Scenariusz przedstawiający nauczanie Jezusa o prawdzie według Ewangelii św. Jana. Po zapoznaniu się z różnymi definicjami pojęcia oraz analizie Pisma Św. uczeń powinien się dowiedzieć, jak ważne znaczenie dla jego życia ma trwanie w prawdzie, gdyż tylko ona ma wyzwalającą moc.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida