Potrzeby pokarmowe człowieka

W materiale omówiono wymagania pokarmowe człowieka i funkcje poszczególnych składników pokarmowych. Materiał zawiera:

1.Starter, w którym znajduje się zdjęcie różnych składników pokarmowych (warzywa, owoce) odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia poruszanej w zasobie oraz cele lekcji sformułowane w języku ucznia

2.Rozdział: Białka, który zawiera rysunek-diagram z wartościami odżywczymi różnych składników pokarmowych, tabelę z przykładami białek i ich funkcją w organizmie, zdjęcie produktów żywnościowych na stole, polecenie oraz film przedstawiający przebieg doświadczenia Wykrywanie białka w produktach spożywczych

3.Rozdział: Węglowodany (cukry), który zawiera zdjęcie różnych produktów bogatych w węglowodany, ciekawostkę, polecenie, doświadczenie Wykrywanie skrobi w produktach spożywczych oraz obserwację pęcznienia otrębów

4.Rozdział: Tłuszcze, który zawiera zdjęcie różnych produktów bogatych w tłuszcze, tabelę z przeciętną zawartością różnych składników pokarmowych w różnych produktach oraz doświadczenie Wykrywanie tłuszczów w produktach spożywczych

5.Rozdział: Witaminy, który zawiera dwie tabele: Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach i Witaminy rozpuszczalne w wodzie zawierające informacje o występowaniu i funkcjach poszczególnych witamin oraz dwa polecenia

6.Rozdział: Woda i sole mineralne, który zawiera zdjęcie papryki z wyszczególnieniem zawartości soli mineralnych i innych składników pokarmowych w niej zawartych, tabelę z wyszczególnieniem wybranych makro- i mikroelementów i ich funkcjami oraz występowaniem w produktach spożywczych oraz polecenie i ciekawostkę

7.Podsumowanie zawierające 2 polecenia

8.Słowniczek zawierający wyjaśnienia terminów: aminokwasy endogenne, aminokwasy egzogenne, błonnik, cholesterol, glicerol, glikogen, kwasy tłuszczowe, witaminy

9.Zestaw 5 ćwiczeń interaktywnych

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida