Powtórzenie wiadomości o budowie i znaczeniu wyrazów

Materiał został pomyślany jako powtórzenie wiadomości i utrwalenie umiejętności. Zawiera ćwiczenia oraz zadania do wykonania przez ucznia w karcie pracy. Uczeń samodzielnie kieruje swoim tempem pracy.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.