Poznajemy nazwy dźwięków

Karta pracy ucznia przeznaczona do realizacji tematu "Poznajemy nazwy dźwięków". Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z nazwami solmizacyjnymi i literowymi wysokości dźwięków. Omówienie zapisu graficznego dźwięków na pięciolinii i najważniejszych elementów związanych z notacją muzyczną. Wyjaśnienie pojęcia oktawy. Zabawy muzyczne „Rebusy muzyczne”. Zapoznanie uczniów z piosenką „Do, do, c, c”. Karta pracy jest wyznacznikiem treści, które uczeń powinien przyswoić po przeprowadzonej lekcji.