Praca – ćwiczenia utrwalające słownictwo

Uczniowie ćwiczą sprawność mówienia i słuchania pod kątem przygotowania do egzaminu maturalnego. Wykonują ćwiczenia sprawdzające umiejętność rozumienia ze słuchu i płynność mówienia oraz poszerzają słownictwo związane z pracą i życiem zawodowym, wykorzystując w tym celu gry dydaktyczne.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida