Praca i moc

Przypomnienie wiadomości na temat pojęcia siły (iloczynu wartości masy i przyspieszenia grawitacyjnego), jednostki siły (1 N) w układzie SI. Posługiwanie się pojęciem pracy i mocy.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida